Craobhacha

Conradh na Gaeilge i nGaillimh

Tá Conradh na Gaeilge ag feidhmiú go láidir in iarthar na tíre le blianta fada anuas.  

Ba é Craobh na Gaillimhe de Chonradh na Gaeilge a thosaigh an plé maidir le ceannáras a oscailt i lár chathair na Gaillimhe do phobal na Gaeilge agus is é Conradh na Gaeilge a eagraíonn fórmhór na n-imeachtaí a bhíonn ar siúl in Áras na nGael fós.  

Feidhmíonn Áras na nGael mar oifig eolais agus mar phointe teagmhála do chraobhacha na Gaillimhe leis an eagraíocht náisiúnta.

Is cuid de ghreasán lárionad Gaeilge é Áras na nGael, comh maith le breis is fiche lárionad eile fud fad na tíre.  Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na lárionaid eile a aimsiú anseo.

Craobhacha Chonradh na Gaeilge i nGaillimh

Tá breis agus dhá chraobh dhéag ag feidhmiú i gContae na Gaillimhe, ag cur na Gaeilge chun cinn ina gceantar áitiúil.  

Craobh Bhaile Locha Riach                                     

Teagmháil:     Eoghan Mac Cormaic                  

Seoladh:        Cill Chríost, Baile Locha Riach, Co na Gaillimhe
GuthánL         085 7187678                                

Ríomhphost:   eoghan@glornangael.ie

Suíomh:         www.lochariach.com

Craobh Bhaile Átha an Rí                                        

Teagmháíl:     Sinéad Nic Giolla Chainnaigh      

Seoladh:        Gaelscoil Riada, Baile Átha an Rí, Co na Gaillimhe

Guthán:         091 850638                                    

                                                                    ​

Craobh Órán Mór

Teagmháil:    Matt Ó Brádaigh

Seoladh:       Gaelscoil de hÍde, Órán Mór, Co na Gaillimhe

Guthán:        091 790737                                    

Ríomhphost:  gsdehide.ias@eircom.net


Craobh Mhaigh Cuilinn

Teagmháil:   Peadar Mac Fhlannchadha         

Seoladh:      Cnocán Raithingh, Maigh Cuilinn, Co na Gaillimhe

Guthán:       087 4188050                                 

Ríomhphost: peadar@cnag.ie


Craobh Bhéal Átha na Slua                                

Teagmháil:    Máirín Uí Thuairisg                       

Seoladh:       Cnoc Dunlo, Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe                                                         


Craobh Annach Cuain                                            

Teagmháil:     Máirín Bn. Uí Oisín                      

Seoladh:        Rinn na hAirne, Annach Cuain, Co na Gaillimhe
Guthán:         091 567824


Craobh Dúiche Raiftéirí                                         

Teagmháil:     Seosamh Ó Murchú                    

Seoladh:        Droichead an Chláirín, Co na Gaillimhe
Guthán:         091 567824


Craobh an Achréidh                                               

Teagmháil:     Eibhlín Uí Bhairéad                      

Seoladh:        Cluain an Choirnín, Baile Chláir, Co na Gaillimhe
Guthán:         087 2314828                                 

Ríomhphost:   eibhlinconradhnagaeilge@eircom.net


Craobh Inis Meáin                                                  

Teagmháil:     Fáinche Ní Fhlatharta                   

Seoladh:        Inis Meáin, Co na Gaillimhe
Ríomhphost:   fainche89@hotmail.com

Craobh Ghort Inse Guaire                                       

Teagmháil: Máire Uí Ghriallais                        

Seoladh:   Gort Inse Guaire, Co. na Gaillimhe


Cumann Drámaíochta na hOllscoile

Facebook:      https://www.facebook.com/ancumanndramaiochta                               


Cumann Gaelach Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Teagmháil:     Eva Ní Mhealláin

Facebook:      https://www.facebook.com/cumanngaelachoeg 

Tacaíocht agus Cúnamh

Tá réimse leathan tacaíochta ar fáil do chraobhacha an Chonartha ón oifig in Áras na nGael agus ón eagraíocht náisiúnta.  

  • Eolas agus teagmháil maidir leis an phríomhoifig i mBaile Átha Cliath

  • Oiliúint ar na meáin shóisialta 

  • Tacaíocht ar thaighde agus ar phleanáil teanga i gceantair áitiúla 

  • Cúnamh le bunú craoibhe agus earcaíocht

  • Comhairle ar eagrú ranganna, imeachtaí agus eile

Le tacaíocht nó comhairle a fháil ar rud ar bith a bhaineann le hobair na craoibhe, déan teagmháil linn ag gaillimh@cnag.ie nó ar 091 567824. 

Ard Fheis Chonradh na Gaeilge 2017

I mí Feabhra 2017, reachtáladh Ard Fheis Chonradh na Gaeilge in Óstán Chuan na Gaillimhe.

Ba é 'Athbheochan na Gaeilge mar Thosaíocht d'Éirinn' an téama a bhí ar an Ard Fheis.  

Mar chuid d'imeachtaí na hArd Fheise thug Dara Ó Cualan, mac léinn PhD in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, léacht ar Ard Fheis Chonradh na Gaeilge 1913, a bhí i nGaillimh freisin.  I measc iad siúd a bhí i láthair ag an Ard Fheis, bhí Pádraic Mac Piarais, Mícheál Ó Coileán, Pádraic Ó Conaire, Constance Markievicz agus eile nach iad.  Rinneadh plé ar an tionchar a bhí ag an gluain ghníomach seo den Chonradh ar stair, ar litríocht agus ar shaol na hÉireann trí chéile. 

Freisin, seoladh Seachtain na Gaeilge 2017 go náisiúnta ar Sráid na Siopaí mar chuid den Ard Fheis.  (Tá tuilleadh eolais agus pictiúr ar fáil anseo.)

Toghadh Niall Comer, de bhunadh Iúr Chinn Trá i gContae an Dúin, mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge.  

Sínigh suas dár nuachtlitir | Sign up to our mailing list

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

+353 91 567 824

gaillimh@cnag.ie