Eolas ar Áras na nGael

Is lárionad Gaeilge agus cultúir é Áras na nGael, oscailte i 1938 le freastal ar phobal na Gaeilge i gcathair na Gaillimhe.  Tá Conradh na Gaeilge lonnaithe in Áras na nGael agus cuirtear ranganna Gaeilge, cúrsaí sean-nós, ceardlainne ceoil agus neart eile ar fáil san fhoirgneamh.  

Is cuid de ghreasán lárionad Gaeilge é Áras na nGael, comh maith le breis is fiche lárionad eile fud fad na tíre.  Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na lárionaid eile a aimsiú anseo.

1/1

Tograí

Cuirtear réimse leathan seirbhísí ar fáil in Áras na nGael do phobal na Gaeilge agus d'fhoghlaimeoirí na Gaeilge ach go háirithe.  

I measc na seirbhísí atá ar fáil in Áras na nGael, tá: 

  • Ranganna Gaeilge 

  • Cúrsaí sean-nós 

  • Imeachtaí teaghlaigh

  • Ceardlainne ceoil agus amhránaíochta

  • Seomraí cruinnithe agus spás oibre

  • Eolas agus comhairle agus imeachtaí Gaeilge 

  • Campaí samhraidh fud fad na Gaillimhe

  • Seirbhís Saor-Chomhairle Dlí

  • Seirbhís Aistriúcháin

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn maidir le aon seirbhís atá ag teastáíl nó aon chúnamh gur féidir linn a thabhairt maidir le dul chun cinn na Gaeilge i nGaillimh. 

Seachtain na Gaeilge

Bíonn clár lán-imeachtaí spleodracha ag Áras na nGael gach bliain do Sheachtain na Gaeilge - 1ú go dtí an 17ú Márta.  

Saor-Chomhairle Dlí

Déanann Conradh na Gaeilge comhordú ar sheirbhís Saor-Chomhairle dlí do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Mar chuid den tseirbhís náisiúnta seo tá ionaid Saor-Chomhairle Dlí ag feidhmiú i nGaillimh, Baile Átha Cliath, Corcaigh agus i nGaoth Dobhair. 

Comórtas Uí Chonaire

Is comórtas scríbhneoireachta é Comórtas Uí Chonaire do scríbhneoirí óga chun daoine óga a spreagadh chuig scríbhneoireachta agus le ábhar léitheoireachta comhaimseartha a chur ar fáil do dhéagóirí.

Campaí Samhraidh

Eagraíonn Conradh na Gaeilge sraith Campaí Samhraidh do pháistí ar fud Chontae na Gaillimhe gach bliain. Tugann na Campaí Samhraidh seo deis do pháistí campa sultmhar a bheith acu lena himeachtaí ar fad thrí mheán na gaeilge.

Seomraí ar cíos

Tá réimse leathan spáis ar fáil in Áras na nGael, i gcroílár chathair na Gaillimhe. Tá spás oifige fadtéarmach ar fáil agus seomraí eile atá an-fheiliúnach i gcomhair cruinnithe ghnó, cláir thraenála, seimineáir, ionad agallaimh nó ranganna.

Stair Áras na nGael

Tá stair fhada ag 45 Sráid Doiminic agus nasc fada ag an bhfoirgneamh leis an nGaeilge agus le cultúr na hÉireann. 

Raidió na dTreabh

Bunaíodh Raidió na dTreabh i 2016 mar stáisiún pobail Gaeilge i nGaillimh.  Tá an stáisiún lonnaithe ar an tríú urlár in Áras na nGael. 

Gaeil na Gaillimhe

Déanann Áras na nGael urraíocht ar Ghaeil na Gaillimhe CLG, an t-aon CLG lan-Ghaeilge i gCathair na Gaillimhe.  ​

Bunaíodh an cumann ag tús 2016 agus i láthair na huaire tá foireann na bhfear agus foireann na mban ag imirt ag leibhéal sinsir.  

Ranganna Gaeilge

Eagraíonn Conradh na Gaeilge ranganna Gaeilge in Áras na nGael ag leibhéil éagsúla atá in oiriúint do gach foghlaimeoir.

Sínigh suas dár nuachtlitir | Sign up to our mailing list

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

+353 91 567 824

gaillimh@cnag.ie