Oifigeach Pleanála Teanga Mhaigh Cuilinn

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga fógartha ag Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn chun dul i mbun feidhmiú plean teanga Mhaigh Cuilinn. Tá an plean teanga faofa ag Roinn na Gaeltachta le déanaí agus is é fostú Oifigeach Pleanála Teanga an chéad chéim eile i bhfeidhmiú an Phlean. Ba í Gaeilge Mhaigh Cuilinn, comhchoiste de chuid an Chumainn Fhorbartha agus Craobh Mhaigh Cuilinn de Chonradh na Gaeilge a d’fhorbair an plean teanga i gcomhar leis an bpobal áitiúil.

Beidh an té a cheapfar ag obair go dlúth leis an gCoiste Pleanála Teanga, lena cumainn atá gníomhach sa cheantar agus an pobal trí chéile chun úsáid na Gaeilge a mhéadú sa phobal. Beidh siad ag tógáil ar an obair atá ar siúl sa cheantar cheana féin agus freisin chun tabhairt faoina bearta nua atá luaite sa phlean.

Tá scála tuarastail ó €35,000 go €50,000 ag gabháil leis an bpost agus beidh an duine a cheapfar lonnaithe i dTeach na Gaeilge, Maigh Cuilinn. Ní mór d’iarrthóirí litir iarratais mar aon le CV a sheoladh chuig Cathaoirleach Ghaeilge Mhaigh Cuilinn ag OPTMhaighCuilinn@gmail.com roimh Dé hAoine 14 Feabhra. Tá na sonraí poist, mar aon leis an bplean teanga agus eolas gaolmhar eile, le fáil ar www.gaeilgemhaighcuilinn.comEolas breise:

Peadar Mac Fhlannchadha, Cathaoirleach Ghaeilge Mhaigh Cuilinn:

087 4188050.

Jimmy Ó Céide, Bainisteoir Fhorbairt Pobail Mhaigh Cuilinn:

087 2252505Irish language officer for Maigh Cuilinn


An exciting job opportunity has arisen in Moycullen where a language development officer is being sought to implement the recently approved Irish language plan, a plan which seeks to increase the daily use of Irish in this fast growing community.

The successful candidate will work closely with the Maigh Cuilinn language planning committee, Gaeilge Mhaigh Cuilinn, which is a joint working group established by the local development committee, MCDA and the local branch of Conradh na Gaeilge. The successful candidate will also build on the existing Irish language activities, including the hugely successful Féasta Sraide and the Campa Samhraidh, while also developing the new developments outlined in the Plean Teanga.

The new position carries a salary scale of €35,000 to €50,000 and the language officer will be based in Teach na Gaeilge in Moycullen. Applicants should send a letter and CV to the Chairperson of Gaeilge Mhaigh Cuilinn at OPTMhaighCuilinn@gmail.com before 5.00pm on Friday the 14th of February. Full details of the position, along with the language plan and related documents can be found at www.gaeilgemhaighcuilinn.com.


Further information:

Peadar Mac Fhlannchadha, Cathaoirleach Ghaeilge Mhaigh Cuilinn:

087 4188050.

Jimmy Ó Céide, Bainisteoir Fhorbairt Pobail Mhaigh Cuilinn:

087 2252505


Sínigh suas dár nuachtlitir | Sign up to our mailing list

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

+353 91 567 824

gaillimh@cnag.ie