Ranganna Gaeilge

Eagraíonn Conradh na Gaeilge ranganna Gaeilge in Áras na nGael ag leibhéil éagsúla atá in oiriúint do gach foghlaimeoir.

Cuirtear béim ar labhairt na Gaeilge ar na cúrsaí seo, agus bíonn líonn na rannpháirtithe i ngach rang íseal go leor le cinntiú gur féidir le gach mac léinn eispéireas maith a bheith acu.  Tá na ranganna Gaeilge in oiriúint do shiollabais Theastas Eorpach na Gaeilge de chuid Ollscoil na hÉireann Má Nuad.  Eagraítear na ranganna seo ag múinteoirí cáilithe a bhfuil blianta taithí acu bheith ag obair le foghlaimeoirí fásta.

Freisin, eagraítear dianchúrsaí samhraidh agus ranganna Gaeilge dírithe ar mhic léinn ar mian leo áit a bhaint amach sna Coláistí Oiliúna bun-mhúinteoireachta.

Beidh ranganna Gaeilge dianchúrsa ar siúl in Áras na nGael ag tosnú ar an 22ú agus an 23ú Meán Fomhair. Beidh rang sa  (Dé Máirt nó Dé Céadaoin) agus 8 seachtaine i gceist leis an chúrsa seo agus clúdaíonn an cúrsa seo ábhair comhrá agus cúrsaí gramadaí don chuid is mó.

Beidh 2 leibhéal ann oíche Dé Máirt

  • Tosaitheoirí (refreshers)- 6-7:15 i.n. (Do dhaoine a bhfuil Gaeilge bhunúsach acu, atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid scileanna cumarsáide). 

  • Meánrang (Intermediate)- 7:30-8.45 i.n. (Do dhaoine a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar an nGaeilge ach nach bhfuil muinín acu in úsáid na Gaeilge)

Beidh 2 leibhéal ann oíche Dé Céadaoin:

  • Glantosaitheoirí - 6-7:15 i.n. (Do ghlantosaitheoirí nach bhfuil aon eolas acu ar an nGaeilge).

  • Tosaitheoirí (refreshers)- 7:30-8.45 i.n. (Do dhaoine a bhfuil Gaeilge bhunúsach acu, atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid scileanna cumarsáide).

Cosnóidh an chúrsa €115 ina iomlán.

Is féidir clárú ar líne anseo nó is féidir teagmháil a dhéanamh le 091 567824 nó gaillimh@cnag.ie

Sínigh suas dár nuachtlitir | Sign up to our mailing list

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

+353 91 567 824

gaillimh@cnag.ie