Saor-Chomhairle Dlí

Déanann Conradh na Gaeilge comhordú ar sheirbhís Saor-Chomhairle dlí do

phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

 

Mar chuid den tseirbhís náisiúnta seo tá ionaid Saor-Chomhairle Dlí ag feidhmiú

i nGaillimh, Baile Átha Cliath, Corcaigh agus i nGaoth Dobhair. Cuireann abhcóidí

agus aturnaetha le Gaeilge seirbhís saor-chomhairle dlí ar fáil, áit ar féidir

réamhthuairim a fháil, míniú a fháil ar na cearta atá agat, nó a rá leat an bhfuil gá

le tuilleadh comhairle. Má tá gá, is féidir leis an Ionad tú a chur i dteagmháil leis na haturnaetha i do cheantar a chuireann seirbhís ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Chomh maith lena hionaid seo tá seirbhís ghutháin ar fáil freisin. Is comhpháirtíocht é an tIonad Saor-Chomhairle Dlí idir Chonradh na Gaeilge agus FLAC (Free Legal Advice Centres).

Is féidir áit a chur in áirithe do sheirbhís na Gaillimhe ar an tseirbhís náisiúnta fóin ag 01 4757401, nó ar an suíomh www.flac.ie.

Sínigh suas dár nuachtlitir | Sign up to our mailing list

Áras na nGael

45 Sráid Doiminic

Gaillimh

+353 91 567 824

gaillimh@cnag.ie